Customers

ग्राहक

एक खिडकी मंजुरी योजना

एक खिडकी मंजुरी योजनेमध्ये आपले स्वागत आहे

व्यवसाय उभारण्यासाठी व चालविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध मंजूरी व प्रक्रिया सुव्यवस्थित करून महाराष्ट्रात व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देण्याच्या वचनबद्धतेतून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (मऔविम) महाराष्ट्रातील उद्योग व उद्योजकांसाठी एक खिडकी मंजुरी योजनेची सुविधा प्रदान केली आहे.

नवीन वापरकर्त्यासाठी

विद्यमान वापरकर्त्यासाठी येथे

मुख्यालय

"उद्योग सारथी", मरोळ उद्योगिक क्षेत्र,
महाकाली गुफा मार्ग, अंधेरी (पूर्व)
मुंबई-४०० ०९३
दूरध्वनी: ०२२-४७४८८३१२/४७४८४६९९/४७४८४६७९
जीएसटी नंबर: 27AAACM3560C1ZV

येथे आम्हाला शोधा

मऔविमहामंडळाचे अधिकृत संकेतस्थळ असून © सर्व हक्क राखीव आहेत
सेन्टम टेक्नोलॉजी व्दारे तांत्रिक सर्मथन