अभियांत्रिकी विभाग

नगर नियोजन विभाग

ऑपरेशन नंतर

अभियांत्रिकी विभाग

पाण्याचे देयक भरा

तुम्ही आता कोणत्याही लॉगिन प्रक्रियेविना तुमचे पाणी देयक, सेवा शुल्क आणि ग्रामपंचायतीचा मालमत्ता कर भरू शकता. खाली नमूद केलेल्या लिंकसह मऔवि महामंडळचे ईबिल पेमेंट पोर्टल वापरा. आपला ग्राहक क्रमांक नोंदवा करा आणि देयक भरा.

पाणी बिल आणि मालमत्ता कर पोर्टल

पाणी देयके , सर्व्हिस देयके आणि ग्रामपंचायत कर पावती ग्राहक सेवा संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहेत. कृपया ग्राहक सेवा संकेतस्थळांवर रजिस्टर करा आणि या सेवांचा लाभ घ्या. देयके व पावती सोबतच मागील १२ महिन्यांची माहितीही उपलब्ध आहे आणि सोबत बरेच काही.

मुख्यालय

"उद्योग सारथी", मरोळ उद्योगिक क्षेत्र,
महाकाली गुफा मार्ग, अंधेरी (पूर्व)
मुंबई-४०० ०९३
दूरध्वनी: ०२२-४७४८८३१२/४७४८४६९९/४७४८४६७९
जीएसटी नंबर: 27AAACM3560C1ZV

येथे आम्हाला शोधा

मऔविमहामंडळाचे अधिकृत संकेतस्थळ असून © सर्व हक्क राखीव आहेत
सेन्टम टेक्नोलॉजी व्दारे तांत्रिक सर्मथन