अभियांत्रिकी ऑपरेशनपूर्वी

अभियांत्रिकी विभाग

नगर नियोजन विभाग

ऑपरेशनपूर्वी

अभियांत्रिकी विभाग

नव्याने नळ जोडणी (तात्पुरते)

भूखंड वाटपानंतर इमारतीच्या बांधकामासाठी ही सेवा आवश्यक आहे.

नवीन सांडपाणी (ड्रेनेज) कनेक्शन (आवश्यक असल्यास)

आपल्या भूखंडतील सांडपाण्याचा प्रवाह महामंडळाच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रापर्यंत जोडण्यासाठी ही सेवा आवश्यक आहे.

पाण्याची थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र

कोणत्याही सेवा लागू होण्यासाठी कुठलीही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. ते फक्त कार्यालयीन वापरासाठी आहे. ते पाणी देयक जारी करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यामार्फत दिले जाते. हे प्रमाणित करते की भूखंड धारकाकडे थकित पाणी, अग्निशमन आणि सेवा शुल्काची थकबाकी नाही. (या प्रमाणपत्राचा वापर महामंडळाबाहेर करू नये).
एसडब्ल्यूसीकडे अर्ज सादर केल्याच्या दिनांकापासून 7 दिवसांच्या आत थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. एसडब्ल्यूसीकडे अर्ज सादर केल्याच्या दिनांकापासून 7 दिवसांच्या आत थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाईल.

कोणतेही शुल्क लागू नाही.
हे थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र पुढील महिन्याचे पाण्याचे देयक जारी होईपर्यंत वैध असेल.

विजेच्या जोडणीसाठी ना - हरकत प्रमाणपत्र

औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंडाकरीता किलोवॅट (Kwh) च्या वीज जोडणी मंजूरीकरीता ही सेवा आवश्यक आहे. .

ड्रेनेज योजना पूर्ण करण्यासाठी अर्ज

लागू नाही

पाण्याचे देयक ग्राहक पोर्टल

मऔविमच्या ग्राहकांकडून पाण्याचे देयक व इतर सेवा शुल्काची रक्कम तसेच मऔविमचे ग्राहक व गैर-ग्राहकांकडून ग्रामपंचायत मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी ही सेवा आवश्यक आहे.

मुख्यालय

"उद्योग सारथी", मरोळ उद्योगिक क्षेत्र,
महाकाली गुफा मार्ग, अंधेरी (पूर्व)
मुंबई-400093
दूरध्वनी: +91-22-26870052/54/27

येथे आम्हाला शोधा

मऔविमहामंडळाचे अधिकृत संकेतस्थळ असून © सर्व हक्क राखीव आहेत
सेन्टम टेक्नोलॉजी व्दारे तांत्रिक सर्मथन