अग्निशमन ऑपरेशनपूर्वी

अभियांत्रिकी विभाग

नगर नियोजन विभाग

ऑपरेशनपूर्वी

अग्निशमन विभाग

अंतिम अग्निशमन मंजूरी

विशेष नियोजन प्राधिकरण आणि अग्निशमन विभागाने दिलेल्या एकत्रित आराखड्याच्या मंजुरीनंतर व विशेष नियोजन प्राधिकरणकडून बीसीसी / ओसी मिळवण्यापूर्वी अग्निशमन विभागामार्फत अंतिम अग्निशमन मंजूरी दिली जाते. हे प्रमाणित करते की बांधकाम करण्यासाठी आवश्यक असणा-या अग्निशामक नियमांचे मंजुरीनुसार पालन केले जाईल.
अर्ज सादर केल्याच्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत अंतिम अग्निशमन मंजुरी दिली जाईल.

नामिकाधारक अग्निशमन संस्था

नामिकाधारक अग्निशमन संस्थांची यादी पाहण्यासाठी पुढे दिलेली लिंक वापरा

मुख्यालय

"उद्योग सारथी", मरोळ उद्योगिक क्षेत्र,
महाकाली गुफा मार्ग, अंधेरी (पूर्व)
मुंबई-400093
दूरध्वनी: +91-22-26870052/54/27

येथे आम्हाला शोधा

मऔविमहामंडळाचे अधिकृत संकेतस्थळ असून © सर्व हक्क राखीव आहेत
सेन्टम टेक्नोलॉजी व्दारे तांत्रिक सर्मथन