माहिती तंत्रज्ञान

महत्त्वाचे क्षेत्र

माहिती तंत्रज्ञान

क्षेत्राचा सारांशरूपाने आढावा

  • राज्य राष्ट्रीय सकल उत्पादनात वाटा / जीएसडीपी (%): २५.७% (२०११-१२ व २०१८-१९ या कालावधीतील सरासरी)
  • विकास दर (%): ७% (२०१८-१९)
  • भारताच्या निर्यातीत वाटा (%): २०%*
  • मऔविमचा सहभाग: रु. १८,००० कोटींची गुंतवणूक करून राज्यामध्ये ३७ सार्वजनिक माहिती तंत्रज्ञान उद्याने (आयटी पार्क्स) विकसित केली व २.६८ लक्ष रोजगारांची निर्मिती केली

इतर
२०१५-२० या कालावधीत रु. ६७,८७२ कोटींची गुंतवणूक आकर्षित केली
२०१५-२० या कालावधीत ८.६५ लक्ष नवीन रोजगार संधी निर्माण केल्या
जुलै २०१७- मार्च २०२० या कालावधीत आयटी/ आयटीइएस कडून रु. ७,६४३ कोटींचा राज्य वस्तू व सेवाकर जमा करण्यात आला.

उपयुक्त परिसंस्था

  • मुंबई-पुणे नॉलेज कॉरीडॉर हे देशातील वेगाने वाढणारे आयटी केंद्र आहे.
  • राज्यातील सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ अ‍ॅडव्हान्स कॉम्प्युटिंग (सी-डॅक) व इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी बॉम्बे (आयआयटी-बी) या भारतातील मोठ्या नामांकित संस्था आहेत.
  • २०१५-२० या कालावधीत ४९,६३० नवीन आयटी/ आयटीइएस युनिट्सची स्थापना झाली.

महाराष्ट्रातील प्रमुख माहिती तंत्रज्ञान उद्योग

प्रमुख माहिती तंत्रज्ञान समूह

मुख्यालय

"उद्योग सारथी", मरोळ उद्योगिक क्षेत्र,
महाकाली गुफा मार्ग, अंधेरी (पूर्व)
मुंबई-४०० ०९३
दूरध्वनी: +९१-२२-२६८७००५२/५४/२७
जीएसटी नंबर: 27AAACM3560C1ZV

येथे आम्हाला शोधा

मऔविमहामंडळाचे अधिकृत संकेतस्थळ असून © सर्व हक्क राखीव आहेत
सेन्टम टेक्नोलॉजी व्दारे तांत्रिक सर्मथन