तेल व वायू

महत्त्वाचे क्षेत्र

तेल व वायू

क्षेत्राचा सारांशरूपाने आढावा

  • राज्य राष्ट्रीय सकल उत्पादनात वाटा / जीएसडीपी (%): ५.६%
  • औद्योगिक राज्य राष्ट्रीय सकल उत्पादनात वाटा / जीएसडीपी (%): १२.४%
  • भारताच्या उत्पादनात वाटा (%): १४.३% (शुध्दीकरण केलेली पेट्रोलियम उत्पादने एनआयसी१९२)
  • भारताच्या निर्यातीत वाटा (%): ३.४%

महाराष्ट्रातील प्रमुख तेल व वायू उद्योग

प्रमुख तेल व वायू समूह

मुख्यालय

"उद्योग सारथी", मरोळ उद्योगिक क्षेत्र,
महाकाली गुफा मार्ग, अंधेरी (पूर्व)
मुंबई-४०० ०९३
दूरध्वनी: +९१-२२-२६८७००५२/५४/२७
जीएसटी नंबर: 27AAACM3560C1ZV

येथे आम्हाला शोधा

मऔविमहामंडळाचे अधिकृत संकेतस्थळ असून © सर्व हक्क राखीव आहेत
सेन्टम टेक्नोलॉजी व्दारे तांत्रिक सर्मथन